Marknadsstaten

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Catrin
dc.contributor.author Erlandsson, Magnus
dc.contributor.author Sundström, Göran
dc.contributor.editor Björkman, Jenny
dc.contributor.editor Fjæstad, Björn
dc.contributor.editor Alexius, Susanna
dc.date.accessioned 2016-12-29T16:20:55Z
dc.date.available 2016-12-29T16:20:55Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.isbn 9789170611421 en_US
dc.identifier.issn 2000-1029 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/21994
dc.description I den här artikeln tar vi utgångspunkt i en omfattande kartläggning av de myndigheter som vi menar har som huvuduppgift att påverka marknader. Vi är intresserade av vad dessa myndigheter gör till vardags, inom ramen för den mer övergripande marknadsregleringen i form av konkurrenslagar, avtalslagar, konsumentköplagar och så vidare. Det ska sägas att vi inte har synat den påverkan som myndigheter har på marknader genom att själva vara (ibland dominerande) säljare eller köpare på olika marknader. Vidare intresserar vi oss endast för myndigheter vars verksamhet på ett mer direkt sätt riktas mot marknader. För varje myndighet har vi ställt tio marknadsrelaterade frågor. Svaren har vi funnit i offentligt material – som myndigheternas instruktioner, regleringsbrev, årsredovisningar, rapporter och webbsidor. Det sammanställda materialet omfattar över 300 sidor. Nedan analyserar vi svaren på några av våra mer centrala frågor. en_US
dc.format.extent 14
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Makadam en_US
dc.relation.ispartofseries RJ:s årsbok;
dc.subject marknad en_US
dc.subject styrning en_US
dc.subject granskning en_US
dc.subject övervakning en_US
dc.subject myndigheter en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Marknadsstaten en_US
dc.type BookChapter en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. School development and Leadership (SOL) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.relation.ispartofpublication Alla dessa marknader en_US
dcterms.identifier.OAurl http://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/2014-15_alla_dessa_marknader.pdf en_US
dc.format.ePage 50
dc.format.sPage 37
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics