Styrningsförsök och återkoppling : En studie av tio myndigheters instruktioner, regleringsbrev och årsredovisningar över tid

DSpace Repository

Styrningsförsök och återkoppling : En studie av tio myndigheters instruktioner, regleringsbrev och årsredovisningar över tid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Styrningsförsök och återkoppling : En studie av tio myndigheters instruktioner, regleringsbrev och årsredovisningar över tid
Author Erlandsson, Magnus
Date 2014
Swedish abstract
Givet alla dessa möjliga fenomen att studera för att få grepp om ”hur staten styr sina myndigheter” blir det uppenbart att instruktioner, regleringsbrev och årsredovisningar bara är några pusselbitar. Men dessa kan ändå sägas utgöra ett slags koncentrat av regeringens försök att styra och myndigheternas försök att följa denna styrning. I denna text finns därför dels jämförelser – av bland annat innehåll, prioriteringar, språk, framställning och layout – mellan ett urval av tio olika myndigheters instruktioner, regleringsbrev och årsredovisningar från 2003 och fram till idag, dels ett försök till analys och förklaringar av skillnader och likheter mellan dokumenten från då och nu.
Link https://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/forvaltningsakademin_styrningsforsok_aterkoppling_erlandsson_pdf/$File/Styrningsforsok_aterkoppling_Erlandsson.pdf .Icon
Publisher Södertörns högskola, Förvaltningsakademin
Series/Issue Förvaltningsakademins arbetsrapporter;2014:1
Language swe (iso)
Subject styrning
förvaltingspolitik
resultatstyrning
målstyrning
årsredovisningar
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21995 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics