Språkinriktad undervisning : en handbok

DSpace Repository

Språkinriktad undervisning : en handbok

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Språkinriktad undervisning : en handbok
Author Hajer, Maaike ; Meestringa, Theun
Date 2014
Swedish abstract
Boken är uppdaterad och genomgående anpassad till svenska förhållanden och Lgr 11 och Lgy 11. I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska. Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning av hög kvalitet när det finns så stora skillnader i elevernas behärskning av svenskan? Vilka verktyg kan skolan ge lärare i alla ämnen och program för att göra undervisningen både mer effektiv och lockande? Maaike Hajer och Theun Meestringa visar hur ämneslärare kan fördjupa sin förståelse av sambandet mellan språk och lärande. Handfasta exempel och metoder skapar förutsättningar för högre måluppfyllelse för grundskolans högstadium och för gymnasiet. Stöd ges till att utforma ämnesundervisningen på ett språkutvecklande sätt, från planering och förberedelser till genomförande och utvärdering. Boken kan också användas i arbetslag för kunskapsdiskussioner om bl.a. bedömningskriterier och för att främja ämnesövergripande arbetssätt.
Publisher Hallgren & Fallgren
ISBN 9789173828697
Language swe (iso)
Subject språkinriktad undervisning
content and language integrated learning
språk och kunskapsutveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/21998 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789173828697 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics