Antibiotikabehandling vid endodontiska infektioner

DSpace Repository

Antibiotikabehandling vid endodontiska infektioner

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Antibiotikabehandling vid endodontiska infektioner
Author Wolf, Eva ; Pigg, Maria ; Fransson, Helena ; Jonasson, Peter
Date 2014
Swedish abstract
Enligt aktuella nationella riktlinjer (Socialstyrelsen 2012) bör tandvården i första hand erbjuda antibiotikabehandling endast till personer med symtom på grund av apikal parodontit, där infeltionen kring rotspetsen visar på spridning och där personens allmäntillstånd är påverkat. Vid symtomatisk tand då infektionen inte tillfredsställande kan avlägsnas, till exempel då patienten inte kan gapa eller då rotkanalen inte är tillgänglig för infektionsbehandling kan sys- temisk antibiotika ordineras i avvaktan på att endodontisk behandling eller extraktion är möj- lig. Syftet med förskrivningen är då att begränsa spridning av befintlig infektion eller hindra progression av sjukdomen. När allmäntillståndet är påverkat är antibiotikabehandling indicerad eftersom detta är ett tecken på infektionsspridning. För exartikulerade och replanterade permanenta tänder har systemisk antibiotikabehandling tidigare rekommenderats, för att eventuellt underlätta den parodontala läkningen och minska risken för rotresorption. I en senare systematisk översikt har man inte kunnat påvisa några entydiga positiva effekter av detta. Utöver detta rekommenderas lokal antibiotikabehandling av roten före replantering av tand med oavslutad rotutveckling för att öka chanserna för revaskularisering.
Link http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/upload... (external link to publication)
Publisher Tandläkarförbundet
Host/Issue Tandläkartidningen;4
Volume 106
ISSN 0039-6982
Pages 76-8
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/21999 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics