Miljöundervisning, finns den?

DSpace Repository

Miljöundervisning, finns den?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Miljöundervisning, finns den?
Author Andersson, Sara ; Arends, Jessica
Date 2006
English abstract
Our purpose with this work is to get knowledge about what environment is according to pupils and teachers and to get knowledge of how we can see environment in the education. In order to find that out we have been working with the legal framework, course plans and literature that concern environment. The study is based on a questionnaire with following interviews in two third-grade classes at two different schools; both pupils and teachers participated. The questionnaire results are presented in a table and extracts from the interviews are published in the paper. We also want to investigate how the formal framework is followed in the two schools. The results show that the pupils have a very vague perception of what environment is and less than 40 % of the asked pupils feel that they have had environmental education in school on some occasion. The results also show the difference between the two schools concerning environmental education and what they consider to be environment.
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete är att få en inblick i vad miljö är enligt elever och lärare och hur miljö syns i undervisningen. För att ta reda på detta har vi utgått från styrdokumenten och kursplanerna, samt litteratur som behandlar miljöundervisning. Studien baseras på enkätundersökningar med påföljande intervjuer i två klasser i år 3 på två skolor, där både elever och lärare deltagit. Enkätresultatet redovisas i lättöverskådliga tabeller och utdrag ur intervjuerna publiceras i arbetet. Vi vill också undersöka hur styrdokumenten efterföljs i de två undersökta skolorna. Resultatet visar att eleverna har en väldigt vag uppfattning om vad miljö är och mindre än 40 % av de tillfrågade eleverna anser att de har haft miljöundervisning i skolan vid något tillfälle. Resultatet visar även på skillnader mellan de två skolorna när det gäller miljöundervisning och vad de anser att miljö är.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begrepp
enkäter
grundskolans tidigare del
intervjuer
miljö
miljöundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2200 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics