Lärares matematiska kommunikation

DSpace Repository

Lärares matematiska kommunikation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares matematiska kommunikation
Author Brodd, Jessica ; Thuresson, Roland
Date 2006
Swedish abstract
Avsikten med detta examensarbete är att identifiera, beskriva och förstå företeelser och processer som är en del av den muntliga matematiska kommunikationen mellan lärare och elev i klassrummet. För att uppnå detta har observationer som metod använts och dessa har gjorts i årskurs två och fem. Undersökningen gjordes utifrån två undervisningstyper, helklassundervisning och bänkundervisning. Resultatet visar att vid dessa undervisningstyper är kommunikationen till stor del av lotsande och sluten karaktär. Det vill säga att läraren leder eleven mot svaret genom mer och mer avgränsande frågor respektive att läraren använder frågor som det finns ett, och endast ett rätt svar till. Denna verbala kommunikation uppmuntrar inte eleverna till att vidga sina matematiska begrepp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject interaktion
jagstöttning
kommunikation
kommunikationscykel
lotsning
matematik
scaffolding
triad
öppna/slutna frågor
Handle http://hdl.handle.net/2043/2202 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics