Skolaga, disciplin och historiens ironi : Vad hände med den progressiva visionen?

DSpace Repository

Skolaga, disciplin och historiens ironi : Vad hände med den progressiva visionen?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Skolaga, disciplin och historiens ironi : Vad hände med den progressiva visionen?
Author Qvarsebo, Jonas
Date 2007
Swedish abstract
Hur man skulle fostra barnen till goda samhällsmedborgare utan att använda aga, var en central skolfråga under efterkrigstiden. Debatten började när 1946 års skolkommission i sitt principbetänkande hävdade att skolan halkat efter samhällsutvecklingen. Man menade att äldre auktoritära sätt att fostra barnen måste ge vika för en modern och progressiv fostran med demokrati som mål och medel. Författaren Jonas Qvarsebo visar att det äldre tänkandet kring disciplin satt djupare än många hade trott.
Publisher Stockholms Universitet
Host/Issue Locus : tidskrift;1-2
ISSN 1100-3197
Language swe (iso)
Subject Barndom
Makt
Skola
Sverige
Utbildningsvetenskap
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/22039 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics