Vad påverkar det praktiska lärandet? Några lärare på elprogrammet svarar på frågan.

DSpace Repository

Vad påverkar det praktiska lärandet? Några lärare på elprogrammet svarar på frågan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad påverkar det praktiska lärandet? Några lärare på elprogrammet svarar på frågan.
Author Hjortsberg, Hans
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med studien är att försöka förstå hur vi kan lära ut, och vad som påverkar lärandet av praktiska handgrepp vid automationsutbildningen på gymnasieskolans el-program. Följande fråga ställs, vilka uppfattningar om lärande har en grupp lärare på gymnasieskolans el-program? Inlärningsteorier har förekommit i alla tider och resultaten vid våra gymnasieskolor sägs bli sämre och sämre. Varför då? Beror det på undervisningen, eller kan det vara så att eleverna har tappat stinget? Min förhoppning var att hitta en lämplig inlärningsmetod att använda vid praktisk utbildning vid elprogrammet. Studien är kvalitativ i sin utformning med en fokusgruppsundersökning i ett lärarlag som bas och en litteraturstudie som komplement och bekräftelse till undersökningen. Slutligen diskuteras resultatet som pekar på anpassning av undervisning till gruppen snarare än att använda sig av en speciell metod.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Yrkesförberedande
Inlärning
Praktisk utbildning
tyst kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/2204 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics