När hörseln sviktar : om livsomställning och rehabiliteri

DSpace Repository

När hörseln sviktar : om livsomställning och rehabiliteri

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title När hörseln sviktar : om livsomställning och rehabiliteri
Author Gullacksen, Ann-Christine
Date 2002
Swedish abstract
När hörseln sviktar. Om livsomställning och rehabilitering, bygger på en intervjuundersökning med hörselskadade i yrkesverksam ålder som författaren träffat vid flera tillfällen sedan 1990. Centralt i intervjuerna har varit hur man lär sig leva med en hörselnedsättning som vuxen, oavsett om den debuterat tidigt i livet eller senare. När hörselnedsättningen börjar skapa svårigheter och problem i vardagen, ställs nya villkor i livet. Detta medför en livsomställning som innebär att man måste anpassa sitt liv, sina roller och sin personliga framtoning på ett sätt som kan uppfylla de personliga önskemål man har på ett tillfredsställande liv. En betydelsefull uppgift i denna omställning är att lära sig att hantera omgivningen. Den fysiska miljön måste göras mer tillgänglig och den mänskliga omgivningen måste informeras och ”uppfostras”. Rehabiliteringen som blir nödvändig i detta skede omfattar flera moment som t.ex. att prova hörapparat, förstå vad hörselnedsättningen innebär, anpassning av familjelivet, arbetssituationen och kanske fritiden. Det är i detta sammanhang som den hörselskadade möter olika rehabiliterings-aktörer som stödpersoner med var sina uppgifter. Rehabiliteringsinsatserna sker för många under en tid då man ännu själv inte kommit underfund med vilken betydelse hörselnedsättningen kommer att få för framtiden. I boken ser de hörselskadade tillbaka på denna rehabiliteringsperiod och reflekterar över vad som varit bra och vad de saknat. De berättar också om hur arbetslivet förändrats. För några har det lett till nya utmaningar, för andra till bakslag och besvikelse, men för de flesta till en tillfredsställande anpassning av livet. I boken presenteras en modell för den livsomställning som blir nödvändig när ett funktionshinder inträder i livet. Vidare klargörs copingstrategiernas olika uttryck och funktion utifrån den hörselskadades situation och till sist belyses rehabiliteringens olika delar utifrån individens helhetsperspektiv.
Publisher Harec
ISBN 91-973860-0-6
Language swe (iso)
Subject Hörselnedsättning
Livsomställning
Rehabilitering
Arbetsliv
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22052 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...91-973860-0-6 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics