Del 1. Introduktion : språkutvecklande arbetssätt i NO-ämnen

DSpace Repository

Del 1. Introduktion : språkutvecklande arbetssätt i NO-ämnen

Details

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Del 1. Introduktion : språkutvecklande arbetssätt i NO-ämnen
Author Hajer, Maaike
Date 2015
Swedish abstract
I fysik, kemi och biologi utvecklar elever kunskaper och förmågor samtidigt som de ska utveckla språket för att uttrycka dessa. NO-undervisningen kan därför gynnas av redskap och begrepp ur språkdidaktiken. Del 1 beskriver bakgrund till och särdrag i en språkutvecklande NO-undervisning utifrån ett konkret exempel. Med utgångspunkt i elevers vardagsspråk visas vägen till skolspråk och ämnesspråk med hjälp av tre nyckelord: kontextualisering, interaktion och stöttning. Här presenteras även den teoretiska bakgrunden till en språkinriktad undervisning.
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/module... (external link to publication)
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/0031_Framja-elevers-larande-NO/del_01/1.%20Introduktion%20språkutvecklande%20arbetssätt%20i%20NO.pdf .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Läslyftet : Främja elevers lärande i NO, I
Language swe (iso)
Subject språkinriktad undervisning
Läslyft
NO
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22066 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics