Del 1. Introduktion : språkutvecklande arbetssätt i SO-ämnen

DSpace Repository

Del 1. Introduktion : språkutvecklande arbetssätt i SO-ämnen

Details

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Del 1. Introduktion : språkutvecklande arbetssätt i SO-ämnen
Author Hajer, Maaike
Date 2015
Swedish abstract
I denna artikel presenterar vi tankarna bakom ett språkutvecklande arbetssätt i SO, som är förankrat i läroplanen för grundskolan. Utifrån ett lektionsexempel beskrivs de utmärkande dragen i arbetssättet och hur man i SO-undervisningen kan skapa förutsättningar för elever att vidareutveckla sin språkliga repertoar av skolspråk och fackspråk.
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/module... (external link to publication)
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/004_framja_elevers_larande_SO/del_01/1.%20Introduktion%20-%20språkutvecklande%20arbetssätt%20i%20SO-ämnen.pdf .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Läslyftet : Främja elevers lärande i SO
Language swe (iso)
Subject Språkinriktad undervisning
SO-ämnen
Läslyft
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22067 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics