Inte bara en flodvåg...

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Inte bara en flodvåg...
Author Dahlberg, Sofie
Date 2006
English abstract
Abstract Arbetsart: C-uppsats i Barndoms- och ungdomsvetenskap. Sidantal: 40 Titel: Inte bara en flodvåg… Författare: Sofie Dahlberg & Linda Rudolfsson Handledare: Ann- Sofie Råstam Datum: 2005-12-30 Bakgrund: Vi valde ämnesområdet för att vi anser att kunskap om krishantering i skolan och barns sorgreaktioner saknas i vår utbildning. Är det tabu att prata om kriser, sorg och död i skolan? Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur lärare i skolan bör agera vid krissituationer, som t. ex. vid tsunamin i Indiska Oceanen som inträffade i december 2004. Syftet är även att belysa barns (6-12 år) reaktioner vid en kris. Problemprecisering: Hur bör lärare i skolan agera vid en krissituation? T. ex. tsunamin Metod: Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer på två skolor i två olika kommuner som drabbades på olika sätt av flodvågskatastrofen (tsunami). Resultat: Det framkom under vår undersökning att ju närmre krisen en person befinner sig desto mer tar man den till sig. Detta gällde även för personalen i skolan, som visade sig vara bättre förberedda om det fanns elever som kunde ha varit utsatta. Nyckelord: naturkatastrof, kris, krishantering, tsunami och barns sorgreaktioner
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject naturkatastrof, kris, krishantering, tsunami och barns sorgreaktioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/2208 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics