Förskolebarns utelek ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Förskolebarns utelek ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förskolebarns utelek ur ett genusperspektiv
Author Hübenbecker, Marie ; Johnn, Christina
Date 2006
English abstract
Vi har i detta arbete genomfört en undersökning som fokuserar på förskolebarns utelek. Det vi har gjort är en jämförelse mellan en traditionell förskola och en uteförskola i Skåne för att se på eventuella likheter och skillnader i barnens utelekar. De frågeställningar vi valt att utgå ifrån är vilka lekar barnen leker, vilket material de använder i sina lekar samt hur dessa frågor ser ut ur ett genusperspektiv.
Swedish abstract
Vi anser att barns utelek är ett intressant ämne och vi upplever efter vår praktiktid och med erfarenhet av egna barn att leken är mer variationsrik, mer fantasifull och mer könsneutral då barnen leker i skogen. Dessa tankar har funnits med oss genom hela utbildningen och syftet med denna undersökning har varit att dels få svar på de frågeställningar vi har samt att få kunskaper och idéer till att främja leken oavsett i vilken utemiljö barnen befinner sig i. Med hjälp av observationer av barnen och intervjuer med pedagoger har vi kommit fram till i vår mer begränsade undersökning att det finns skillnader i barns utelek och att förskolans utemiljö därför har betydelse för hur barnens lek ser ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskolebarn
genus
lek
natur
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2209 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics