Undervisning i läroplanshistoriskt perspektiv

DSpace Repository

Undervisning i läroplanshistoriskt perspektiv

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Undervisning i läroplanshistoriskt perspektiv
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2017
Swedish abstract
Detta kapitel handlar om undervisning inom ramen för förskolans tradition i ett lite längre läroplanshistoriskt perspektiv. Frågan är om undervisning som begrepp har varit ett etablerat begrepp i svensk läroplanshistoria för förskolebarn. Vad har undervisning inneburit? Har undervisningsdimensioner fått erkännande och setts som värdefulla, eller varit undanträngda i läroplaner för barn i förskoleåldern över tid? Med andra ord exemplifieras spår av undervisning som historiska avtryck och avlagringar – som kan visa tecken på både kontinuitet och förändring. Avslutningsvis behandlas frågan om hur undervisning som begrepp kan framträda i nutida nordiska riktlinjer.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring
ISBN 978-91-44-11259-6
Pages 16
Page 173-188
Language swe (iso)
Subject Didaktik
förskola
läroplanshistoria
undervisning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22092 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-11259-6 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics