Några åttondeklassares attityder och intressen till SO-ämnen i allmänhet, geografi och hållbar utveckling i synnerhet

DSpace Repository

Några åttondeklassares attityder och intressen till SO-ämnen i allmänhet, geografi och hållbar utveckling i synnerhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Några åttondeklassares attityder och intressen till SO-ämnen i allmänhet, geografi och hållbar utveckling i synnerhet
Author Hejde, Marcus ; Cedercrantz, Martin
Date 2016
Swedish abstract
Vi har genom vår enkät undersökt åttondeklassares attityder och intresse till hållbar utveckling samt SO-ämnet i allmänhet och geografiämnet i synnerhet. Vi undersökte även huruvida genus påverkade resultatet. De märkbara resultaten som varit extra intressanta och relevanta enligt oss är att elever inte kan se hur man själv kan agera för att vidta åtgärder med miljöproblemen. Resultatet från skolorna vi undersökt visar bland annat på till vilken grad de anser att de kan påverka miljön, deras syn på framtiden kopplat till miljö, samt skillnader i intresse och attityder skolorna emellan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityd
enkät
genus
geografi
intresse
hållbar utveckling
åttondeklassare
SO-ämnen
Handle http://hdl.handle.net/2043/22097 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics