"Spridda skurar" eller kontinuitet – pedagogers argument om barngruppssammansättningar i förskolan

DSpace Repository

"Spridda skurar" eller kontinuitet – pedagogers argument om barngruppssammansättningar i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Spridda skurar" eller kontinuitet – pedagogers argument om barngruppssammansättningar i förskolan
Author Håland, Elisabeth
Date 2006
Swedish abstract
Detta arbete handlar om pedagogers olika uppfattningar om organisering av barn i förskolan, antingen i åldersblandade eller i åldersindelade barngrupper. Syftet med mitt arbete är att få en ökad förståelse av pedagogers val av arbetssätt där jag sätter fördelar och nackdelar mot varandra i frågan om hur man ska dela upp barngrupper i ålder. Jag har undersökt följande: 1. Vilken betydelse menar pedagogerna, som tjänstgör i de två olika organisationsformerna, att ålderssammansättningen i förskolan har för det pedagogiska arbetet? 2. Vilka argument använder pedagogerna för sitt val av nuvarande barngruppssammansättning? 3. Finns det någon skillnad mellan pedagogernas uppfattning beroende på när de utbildade sig? 4. Har barngruppssammansättningen någon speciell betydelse för barns inlärning? På vilket sätt uttrycks detta? Jag har fått en inblick av olika pedagogers argument i hur de på olika sätt upplever en bra pedagogisk verksamhet utifrån hur man organiserar barngrupperna. Argumenten skiljer sig från att det blir lättare att rikta verksamheten och barnen kommer i sin rätta ålder i en åldersindelad barngrupp, till att i en åldersblandad barngrupp lär sig barnen av varandra och syskonen kan vara tillsammans. Flera av pedagogerna uttryckte, att det är viktigt att få arbeta med det man tror på, vilket är en av slutsatserna av mitt arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Åldersblandad barngrupp
åldersindelad barngrupp
förskola
attityder
förskollärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/2210 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics