Malmö universitet 2018 : mångfald, kreativitet och samhällsengagemang : fördjupat underlag till regeringen

DSpace Repository

Malmö universitet 2018 : mångfald, kreativitet och samhällsengagemang : fördjupat underlag till regeringen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Malmö universitet 2018 : mångfald, kreativitet och samhällsengagemang : fördjupat underlag till regeringen
Author Lindquist, Hans
Date 2017
Swedish abstract
I den Forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016 meddelade regeringen att Malmö högskola ska benämnas Malmö universitet från och med den 1 januari 2018. Detta fördjupade underlag ger en bild av väsentliga delar Malmö högskolas historia, beskriver och analyserar dagens verksamhet och redogör för lärosätets ambitioner och planer för framtiden. Sex tematiska ”trådar” löper genom texten och även genom Malmö högskolas historia: Breddat deltagande, Samhällsengagemang, Samverkan, samproduktion och innovation, Flervetenskap, Kvalitetstänkande och Globalt engagemang. Det framgår tydligt att den ursprungliga inriktning som fanns vid högskolans bildande 1998 lever vidare och att en gedigen grund har skapats för att Malmö universitet ska kunna verka som ett nyskapande och framåtsyftande lärosäte i det svenska och globala universitetslandskapet och skapa, dela och nyttiggöra kunskap som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling lokalt och globalt. Förutom till regeringen vänder sig denna skrift till utbildningspolitiker, den svenska högskole- och universitetsvärlden, Malmö högskolas/universitets samarbetspartner, medarbetare vid Malmö högskola/ universitet och en intresserad allmänhet.
Link http://bit.ly/2jKVynN... (external link to publication)
Publisher Malmö högskola
ISBN 978-91-7104-714-4
978-91-7104-715-1
Pages 69
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22106 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics