Varför vill du inte vara med? - En kvantitativ studie av årskurs 6 elevers motivation till deltagandet på idrott och hälsa

DSpace Repository

Varför vill du inte vara med? - En kvantitativ studie av årskurs 6 elevers motivation till deltagandet på idrott och hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför vill du inte vara med? - En kvantitativ studie av årskurs 6 elevers motivation till deltagandet på idrott och hälsa
Author Komstedt, Karolina
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka och analysera vilka faktorer som motiverar elever i årskurs 6 till att vilja delta, prestera och få ett meningsfullt lärande i ämnet idrott och hälsa. Syftet är även att resonera kring hur stor betydelse KASAM - känsla för sammanhang har när det gäller deltagandet i ämnet idrott och hälsa med studiens resultat som bakgrund. - Vilka faktorer upplever elever i årskurs 6 som motiverande för att delta på lektionerna i idrott och hälsa? - Vilken betydelse har KASAM – känsla för sammanhang, för elevers deltagande i ämnet idrott och hälsa i årskurs 6?
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Motivation
Yttre motivation
Inre motivation
Amotivation
Egenvärde och investeringsvärde
Självbestämmandeteorin
Idrott och hälsa
KASAM
Handle http://hdl.handle.net/2043/22108 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics