Modersmålets betydelse för NO-undervisningen

DSpace Repository

Modersmålets betydelse för NO-undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Modersmålets betydelse för NO-undervisningen
Author Manescu, Cosmina
Date 2006
English abstract
The significance of mother tongue in the science teaching
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att studera och undersöka modersmålets betydelse för NO-undervisningen. Jag har tittat närmare på vilken roll modersmålsundervisningen har vid inlärning av naturvetenskapliga begrepp. Det togs även upp hur lärarna betraktar modersmålsundervisningen samt hur man som pedagog kan underlätta inlärningen för invandrarbarn. Jag har utfört kvalitativa intervjuer med lärare och elever på en skola i södra Sverige där 65 procent av eleverna har en annan bakgrund. Denna del redovisade jag i min resultatdel. Genom litteratur kom jag i kontakt med teorier rörande mina frågeställningar och dessa samlades i min litteraturgenomgång. I arbetet framkom de svar som jag eftersökte.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject modersmål, invandrarbarn, inlärning, naturvetenskapliga begrepp, modersmålslärare, NO.
Handle http://hdl.handle.net/2043/2211 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics