Läxor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läxor
Author Jönsson, Maria ; Bjällstål, Åsa
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att ta reda på om läxor ger fördjupad kunskap inom ett ämne. Vidare vill vi veta vad syftet med läxor är. Vi har genomfört femton intervjuer, jämt fördelade mellan lärare, elever och föräldrar. Resultatet pekar på att läxor behövs, men att eleverna vill ha en annan typ av hemuppgifter än de i nuläget har. Vi genomförde även mindre studie på sex av våra egna barn för att få veta hur mycket tid de trodde sig lägga på sina läxor och hur lång tid de i verkligheten ägnade åt läxläsning. Vår slutsats är att om läxor ges, ska de vara väl genomtänkta och att det kan skapas utrymme för att göra läxorna under skoldagen. Nyckelord: läxor, kreativitet, individ, variation
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läxor, kreativitet, individ, variation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2212 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics