"Är man sär bara för att man inte kan?" En studie av hur man placerar elever i behov av särskilt stöd i skolan.

DSpace Repository

"Är man sär bara för att man inte kan?" En studie av hur man placerar elever i behov av särskilt stöd i skolan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Är man sär bara för att man inte kan?" En studie av hur man placerar elever i behov av särskilt stöd i skolan.
Author Strandkvist, Helena ; Bengtsson, Pauline
Date 2006
Swedish abstract
Abstract Arbetets art: C- uppsats Sidantal: 44 Titel: Är man ”sär” bara för att man inte kan? - En studie av hur man placerar elever i behov av särskilt stöd i skolan. Författare: Pauline Bengtsson och Helena Strandkvist Handledare: Ann- Sofi Råstam Datum: Höstterminen 2005 Bakgrund: Vår studie grundas på hur och var man placerar elever i behov av särskilt stöd. Vi har tittat på två skolor i samma kommun. Den ena skolan kallar vi för skola A, där är eleverna i behov av särskilt stöd placerade i grundskolan. Den andra skolan kallar vi för skola B, där elever i behov av särskilt stöd är placerade i särskolan. Syfte: Vårt syfte var att undersöka vilken placering som var bäst anpassad för elever i behov av särskilt stöd; i grundskola eller i särskola. Vi har studerat två skolor i samma kommun. Vi utgick från ett lärarperspektiv och från vad som kunde vara bäst för den enskilda elevens behov. Vi tittade också på resurstilldelningens betydelse för den pedagogiska utformningen av undervisningen. Metod: Vår studie grundas på en kvalitativ metod. Den består av intervjuer av sex pedagoger och observationer av fem elever. Resultat: Vi har kommit fram till att det finns både fördelar och nackdelar med att placera elever i behov av särskilt stöd i grundskola respektive särskola. Placeringen måste utgå ifrån elevens individuella behov. Elevens förmåga till socialt samspel och kognitiva förmåga måste här vägas in. Endast då eleven har en konstaterad utvecklingsstörning kan denna placeras i särskolan. Diskussion: Vi har kommit fram till att en bakgrundskunskap om elever i behov av särskilt stöd är oerhört viktigt och skiljer sig mycket bland de pedagoger som vi har intervjuat. Då man arbetar med elever i behov av särskilt stöd är det viktigt med dessa individuella bakgrundskunskaper, eftersom det underlättar hela skolsituationen för den enskilda eleven. Nyckelord: Elever i behov av särskilt stöd, integrering, särskola, grundskola, socialt samspel och kognitiv förmåga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elever i behov av särskilt stöd
Integrering
Särskola
grundskola
Kognitiv förmåga
socialt samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/2213 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics