En Undersökning Av Vardagsanvändares Preferenser För Självloggningsverktyg

DSpace Repository

En Undersökning Av Vardagsanvändares Preferenser För Självloggningsverktyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En Undersökning Av Vardagsanvändares Preferenser För Självloggningsverktyg
Author Johansson, Dennis
Date 2017
English abstract
As self-tracking has increased in popularity the everyday user has become an important part of the market. Due to this increase the needs of these users requires further exploration. Previously the type of user know as lead users have consisted of what has been referred to as extreme users. Because of this the needs of this particular group of users has dominated studies as well as the feedback for how self-tracking tools are designed. To address this imbalance this study will report on the differences between extreme users and everyday users. It will also discuss possible solutions for how the everyday users can overcome barriers in their use of self-tracking tools. This study leaves a contribution through the identification of differences that argues for the need to expand the groups of users that are being studied within the field of self-tracking as well as the research possibilities related to this.
Swedish abstract
Allt eftersom självloggning ökar i popularitet börjar även vardagsanvändarna bli en be- tydande del av marknaden. Denna ökning gör att deras behov behöver undersökas mer djupgående. Tidigare har den typen av användare som beskrivits som extremanvändare utgjort hela den användartyp som kallas nyckelanvändare. Till följd av detta har deras be- hov dominerat studier såväl som återkoppling för hur verktyg för självloggning utformas. För att adressera denna obalans rapporterar denna studie skillnader mellan extremanvän- dare och vardagsanvändare, samt diskuterar möjliga lösningar för hur vardagsanvändare kan övervinna barriärer i sitt användande av självloggningsverktyg. Denna studie lämnar ett bidrag genom att såväl identifiera skillnader som argumenterar för behov att vidga användargrupper som studeras inom självloggning, samt de forskningsmöjligheter som är relaterade till detta.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Självloggningsverktyg
nyckelanvändare
vardagsanvändare
Handle http://hdl.handle.net/2043/22131 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics