"Är man sär bara för att man inte kan?" En studie av hur man placerar elever i behov av särskilt stöd i skolan.

DSpace Repository

"Är man sär bara för att man inte kan?" En studie av hur man placerar elever i behov av särskilt stöd i skolan.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Strandkvist, Helena
dc.contributor.author Bengtsson, Pauline
dc.date.accessioned 2006-03-09T09:38:01Z
dc.date.available 2006-03-09T09:38:01Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2213
dc.description Abstract Arbetets art: C- uppsats Sidantal: 44 Titel: Är man ”sär” bara för att man inte kan? - En studie av hur man placerar elever i behov av särskilt stöd i skolan. Författare: Pauline Bengtsson och Helena Strandkvist Handledare: Ann- Sofi Råstam Datum: Höstterminen 2005 Bakgrund: Vår studie grundas på hur och var man placerar elever i behov av särskilt stöd. Vi har tittat på två skolor i samma kommun. Den ena skolan kallar vi för skola A, där är eleverna i behov av särskilt stöd placerade i grundskolan. Den andra skolan kallar vi för skola B, där elever i behov av särskilt stöd är placerade i särskolan. Syfte: Vårt syfte var att undersöka vilken placering som var bäst anpassad för elever i behov av särskilt stöd; i grundskola eller i särskola. Vi har studerat två skolor i samma kommun. Vi utgick från ett lärarperspektiv och från vad som kunde vara bäst för den enskilda elevens behov. Vi tittade också på resurstilldelningens betydelse för den pedagogiska utformningen av undervisningen. Metod: Vår studie grundas på en kvalitativ metod. Den består av intervjuer av sex pedagoger och observationer av fem elever. Resultat: Vi har kommit fram till att det finns både fördelar och nackdelar med att placera elever i behov av särskilt stöd i grundskola respektive särskola. Placeringen måste utgå ifrån elevens individuella behov. Elevens förmåga till socialt samspel och kognitiva förmåga måste här vägas in. Endast då eleven har en konstaterad utvecklingsstörning kan denna placeras i särskolan. Diskussion: Vi har kommit fram till att en bakgrundskunskap om elever i behov av särskilt stöd är oerhört viktigt och skiljer sig mycket bland de pedagoger som vi har intervjuat. Då man arbetar med elever i behov av särskilt stöd är det viktigt med dessa individuella bakgrundskunskaper, eftersom det underlättar hela skolsituationen för den enskilda eleven. Nyckelord: Elever i behov av särskilt stöd, integrering, särskola, grundskola, socialt samspel och kognitiv förmåga. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Elever i behov av särskilt stöd en
dc.subject Integrering en
dc.subject Särskola en
dc.subject grundskola en
dc.subject Kognitiv förmåga en
dc.subject socialt samspel en
dc.title "Är man sär bara för att man inte kan?" En studie av hur man placerar elever i behov av särskilt stöd i skolan. en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics