Om föräldrasamverkan ur ett lärarperspektiv, Parental involvement - teachers' view

DSpace Repository

Om föräldrasamverkan ur ett lärarperspektiv, Parental involvement - teachers' view

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Om föräldrasamverkan ur ett lärarperspektiv, Parental involvement - teachers' view
Author Björnhov, Sofia ; Larsson, Jessica
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att få ökad insikt och kunskap kring samverkansformer. Samverkan innebär att läraren, föräldrarna och eleven utför målinriktade samverkansformer för att främja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Vi undrar därför vilka former som främjar samverkan samt vilka eventuella hinder som finns. För att kunna ta del av lärarnas uppfattningar har vi gjort intervjuer på två olika skolor. Slutsatserna från intervjuerna diskuteras och analyseras med hjälp av styrdokument och relevant litteratur samt fördjupas utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv. Resultaten kan sammanfattas med att de former som främjar föräldrasamverkan på de undersökta skolorna är utvecklingssamtal, sammankomster under ”trevliga” former så som redovisning av arbetstema samt vardaglig kontakt medan de hinder som finns är språkförbristningar och gränssättning mellan olika roller. De verktyg lärarna behöver i sitt uppdrag för samverkan är utbildning i samtalsteknik, kommunikation, konflikthantering och mångkulturalitet. Av de skolor vi har undersökt är den ena mångkulturell och ligger i ett höghusområde medan den andra saknar något större mångkulturellt inslag och ligger i en kranskommun med mer varierat boende.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samverkan
kommunikation
föräldrar
lärare
hem
elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/2217 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics