Social roles in gaming

DSpace Repository

Social roles in gaming

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Social roles in gaming
Author Jöneros, Jenny ; Tinglöf, Hugo
Date 2017
English abstract
This paper explores communication and group dynamics in digital gaming. The purpose of doing this is to establish if there is a correlation between these and the player´s ultimate experience. Past research has shown that communication has a direct influence on the player´s performance, while in a group setting. There is relatively limited amounts of research into group dynamics and how it relates to communication and performance in games. However there is a vast amount of research that relates to roles within a multiplayer setting. Therefor experiments were performed to observe various roles and what impact they had upon the dynamic of the each group. Each group consisted of four candidates that were asked to play a game. During play they were observed and recorded for further analysis in regards to their performance, communication and ultimately what roles they all filled. We saw a connection between communication and group-dynamics and how it affected the player’s performance. Furthermore, we have presented the different roles that appeared and what they want from a game.
Swedish abstract
Detta arbete undersöker kommunikation och gruppdynamik inom spel. Syftet är att kunna få en bild av hur dessa påverkar spelupplevelsen. Kommunikation har i tidigare forskning visat sig ha påverkan på spelares prestation i grupper. Det finns relativt lite tidigare forskning kring gruppdynamik och hur det relaterar till kommunikation och prestation inom spel, däremot finns det en hel del om roller inom grupper och spel. Därför undersöks roller och hur olika roller påverkar gruppdynamiken. För att undersöka detta utförs fyra experiment. Fyra deltagare får spela tillsammans under en viss tid, så att man tydligt kan observera vilka roller som uppstår och senare analysera hur dessa påverkar resultaten och kommunikationen. Vi såg ett samband mellan kommunikation och gruppdynamik och hur det påverkade spelarnas prestation. Vidare har vi redovisat olika roller som dök upp och vad de önskar sig av ett spel.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Social Roles
Communication
Gaming
Roller
Kommunikation
Datorspel
Gruppdynamik
Gruppdynamics
Handle http://hdl.handle.net/2043/22183 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics