Sammanflätning av kapitel om att undervisa

DSpace Repository

Sammanflätning av kapitel om att undervisa

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Sammanflätning av kapitel om att undervisa
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2017
Swedish abstract
Här flätas kapitlen 8–12 om ”Att undervisa” och de skiftande teoretiska perspektiven och ingångarna samman. Förskollärares undervisningskompetens behöver vara flerstämmig för att möta varje enskilt barns behov. Barn kan exempelvis å ena sidan gynnas av mer strukturerade upplägg, och å andra sidan stimuleras av mer öppna upplägg. Professionell förmåga i en förskola i förändring utprövas i termer av ”flerstämmig undervisningskompetens”. Konkret kan dimensioner av undervisning framträda vid olika tider och i rum med arrangemang som exempelvis kan framkalla omsorgssamspel, begreppslek, tema- och projektorienterad verksamhet, utforskande, skapande och kritiska handlingar.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring
ISBN 978-91-44-11259-6
Pages 211-216
Language swe (iso)
Subject Didaktik
förskola
undervisning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22188 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-11259-6 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics