Teknikämnet – Samverkan med matematik och fysik på gymnasiet

DSpace Repository

Teknikämnet – Samverkan med matematik och fysik på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teknikämnet – Samverkan med matematik och fysik på gymnasiet
Author Andersson, Marina
Date 2017
Swedish abstract
Ämnet teknik har många relationer med matematik och naturvetenskapliga ämnen, speciellt då med fysik. Syftet med denna studie är att kartlägga vilka krav och förutsättningar som finns för samverkan mellan ämnena teknik och matematik/fysik på gymnasiet. Frågeställningarna handlar därför om vilka krav och förutsättningar som styrdokumenten ger för samverkan mellan teknik och matematik/fysik och inom vilka teknikområden som det finns behov och möjligheter till samverkan med matematik/fysik. Studien baseras bl.a. på teorier om hur läroplaner formuleras, transformeras och realiseras samt vilka faktorer som påverkar hur intentionerna i läroplanen faktiskt kan realiseras. För att undersöka frågeställningarna används tre olika metoder: analys av styrdokument, analys av läroböcker och intervjuer med tekniklärare. Analysen visar att det finns stora krav på både rektorer och lärare att det ska ske samverkan mellan olika ämnen, kraven formuleras speciellt tydligt i matematikämnet. Hur detta ska göras lämnas till stora delar till de lokala aktörerna. Studien visar också att det finns många beröringspunkter mellan de tre ämnena, både vad gäller hur baskunskaper i matematik används i teknik och fysik och vad gäller större undervisningsområden i teknik och fysik. Möjligheterna till samverkan påverkas av ett antal ramfaktorer som t.ex. kursplanering, organisation, personliga kontakter och lärarnas erfarenhet och kunskap. Det finns ett behov av mer forskning kring hur teknik-, matematik- och fysikämnena kan stödja varandra och ge sammanhang.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject teknikprogrammet
integration
matematik
fysik
gymnasiet
STEM
Handle http://hdl.handle.net/2043/22203 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics