Elever med bosniska som modersmål, svenska som andra språk och tyska som språkval

DSpace Repository

Elever med bosniska som modersmål, svenska som andra språk och tyska som språkval

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever med bosniska som modersmål, svenska som andra språk och tyska som språkval
Author Karabegovic, Sanela ; Hodzic, Amela
Date 2006-03-13
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete var att undersöka samt tydliggöra vad tre tysklärare och ett antal elever med bosniska som modersmål och svenska som andraspråk hade för inställning vid inlärning av moderna språk, i det här fallet tyska. Vi valde en kvalitativ metod och genomförde tre lärarintervjuer, utförde skriftliga enkäter med elva elever samt djupintervjuade två elever. De intervjuade lärarna ansåg att modersmålsundervisningen var av en väsentlig grund för vidare utveckling av andra språk, medan de intervjuade eleverna hittade den bästa kopplingen till svenskan pga. att eleverna kunde det svenska språket bäst. Innan vi påbörjade vår undersökning var vi av den åsikten att bosniska elever skulle använda sig av modersmålet i tyskundervisningen, men vår undersökning visade att det var det svenska språket som underlättade för de här eleverna vid inlärningen av det tyska språket.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject modersmål
språkutveckling
språkval
svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/2221 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics