Mötet i förskolan ur nyanlända barns föräldraperspektiv

DSpace Repository

Mötet i förskolan ur nyanlända barns föräldraperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mötet i förskolan ur nyanlända barns föräldraperspektiv
Author Habtout, Christina
Date 2017
English abstract
Syftet med denna studie är att få en inblick i hur föräldrar till nyanlända barn uppfattar sin situation i samarbete och i mötet med förskolans personal, under förskolans introduktion ur ett interkulturellt och sociokulturellt perspektiv. Det är fyra föräldrar som har deltagit i vår studie och dem är alla nyanlända från Syrien. Vi har även intervjuat personal från Förskoleförvaltningen i samma kommun som studien genomfördes. Resultatet från studien visar att de flesta föräldrar är nöjda med både introduktionen och samarbetet med förskolans personal, det finns de föräldrar som dock som inte har känt sig delaktiga från början på grund av svårigheter med kommunikationen. Studien avlutas med en övergripande diskussion och förslag på vidare forskning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Nyanlända föräldrar
förskola
mångkulturalitet
interkulturalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/22220 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics