Moderna språk – ett ämne för flerspråkiga elever?

DSpace Repository

Moderna språk – ett ämne för flerspråkiga elever?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Moderna språk – ett ämne för flerspråkiga elever?
Author Wegend, Philipp
Date 2017
Swedish abstract
Ska flerspråkiga elever läsa ytterligare språk i skolan? Eftersom det inte finns några rekommendationer i den svenska skolan angående flerspråkiga elever i moderna språk har det i uppsatsen undersöks frågan om ämnet erbjuder möjligheter till språklig utveckling för flerspråkiga elever. Verksamma lärare har intervjuats eftersom de har bra insyn i skolans rutiner och det är i huvudsak deras rekommendationer som avgör om eleverna ska läsa moderna språk. För att få olika berättelser om upplevelser med flerspråkiga elever i moderna språk har en semi-strukturerad intervjustudie genomförts med sju lärare på fyra olika skolor i Skåne. Lärarnas svar vittnar om att det finns goda möjligheter för flerspråkiga elever att utvecklas i moderna språk. De beskriver att elever kan utveckla sina bakgrundsspråk och att de kan dra fördel av sina språkkunskaper för att utveckla ytterligare språkkunskaper. Lärarnas svar bekräftar att det är viktigt med gedigna kunskaper i skolspråket och att ett väl utvecklat modersmål är en väsentlig förutsättning för flerspråkiga elevers framgång i skolan. Svaren vittnar också om att bakgrundsspråken sällan är full utvecklade. Med utgångspunkt en sociokulturell lärandeteori betonas det i uppsatsen att eleven behöver få uppmuntran till att använda sig av sina bakgrundsspråk som resurs.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/22228 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics