Den personliga integriteten och säkerheten i Internet of Sports

DSpace Repository

Den personliga integriteten och säkerheten i Internet of Sports

Details

Files for download
Icon
Den personliga ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den personliga integriteten och säkerheten i Internet of Sports
Author Röstin, Simon ; Persson, Patrik
Date 2017
English abstract
The interest for personal health is growing in all demographic groups. People want better control regarding their personal health and they are using more aids to get better answers. With the digital society close to hand new products and services are appearing to aid users to get a better knowledge and control of their personal health. The products and services that aim to do this are categorized as Internet of Sports. As more users are signing up for and using these products and services the gathering of data is growing. Is the data that these companies gather safely transfered from the user to the companies and are the companies protecting the user’s privacy? The thesis’ purpose is to examine chosen companies within Internet of Sports and to see if it is possible to access the user’s personal data through man in the middle attacks.
Swedish abstract
Intresset för den personliga hälsan ökar inom samtliga sociala grupper. Människor vill få utökad kontroll över hur sin hälsosituation och de tar till allt fler hjälpmedel för att kunna få bättre svar. Med det digitala samhället nära till hands dyker det upp allt fler tjänster och produkter som agerar hjälpmedel för att produktens användare ska kunna få en större och bättre kontroll över sin hälsa. Produkter och tjänster som gör detta ingår i området Internet of Sports. I samband med att fler användare ansluter sig till dessa tjänster och produkter ökar därmed också datamängden de samlar in. Skyddas denna data i överföringen mellan användaren och företagen och skyddar de som samlar in datan användarens personliga integritet? Uppsatsens syfte är att undersöka detta genom att granska utvalda företag som verkar inom Internet of Sports och se om det går att komma över användarnas personliga data genom man in the middle-attacker.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Internet of Sports
Internet of Things
Integritet
Säkerhet
Privacy
Privacy Policy
Man in The Middle
Wearables
Handle http://hdl.handle.net/2043/22231 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics