”Stöd innehållsskaparna på internet” - En studie om användarnas attityder kring Flattr Plus och kunskaper om intressebaserade annonser

DSpace Repository

”Stöd innehållsskaparna på internet” - En studie om användarnas attityder kring Flattr Plus och kunskaper om intressebaserade annonser

Details

Files for download
Icon
Examensarbete_Kev ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Stöd innehållsskaparna på internet” - En studie om användarnas attityder kring Flattr Plus och kunskaper om intressebaserade annonser
Author Ngo, Kevin
Date 2017
English abstract
This study presents empirical data about Scania’s Internet users’ attitudes towards Flattr Plus and their knowledge about behavioral advertising. People from age 21-46+ participated in this study. Flattr Plus targets adblocking users as their users and the service aims to support creators on the Internet, by donating money, due to the problems adblocking cause. This study also aims to compare with other previous studies. The study presents the results of a web survey and qualitative interviews containing 77 participants which reveals that the majority of the participants experience advertisements as disturbing and therefore use an adblocking service. The result also states that the majority of the participants are negative to Flattr Plus. The result presents that the participants have different levels of knowledge about behavioral advertising. They show no connection between their knowledge about behavioral advertising and their use of an adblocking service. The conclusion of this study shows the participants unwillingness to pay while on the Internet and that content should be free which are similar to other studies. The majority of the participants have a negative attitude towards how creators earn money and to Flattr Plus. The participants are negative as they are unaware of who the creators of Flattr Plus are. Participants also wish to have the ability to decide which creators receive the money. This is not possible with Flattr Plus algorithm which is based on a user’s Internet activity. Further conclusion shows that the participants are in need of education concerning behavioral targeting, adblocking and cookies which are similar to other studies.
Swedish abstract
Denna studie presenterar skånska internetanvändares attityder till webbtjänsten Flattr Plus samt deras kunskaper om intressebaserade annonser. I denna studie deltog folk i åldersgruppen 21-46+ år. Flattr Plus riktar sig mot annonsblockerande användare där syftet är att låta användarna stödja innehållsskapare på internet genom att bidra med pengar. I denna studie görs det även en jämförelse om användarnas attityder och kunskaper stämmer överens med andra studier utförd av andra personer. Genom en webbenkät och sex kvalitativa intervjuer visar det empiriska materialet att majoriteten av respondenterna anser annonser störande för surfupplevelsen och därför används en annonsblockering. Majoriteten av respondenterna är negativt inställda till att stödja innehållsskaparnas intäkter och har en negativ attityd till Flattr Plus. Resultaten visar även att respondenterna har olika grad av kunskap om intressebaserade annonser. Respondenterna visar ingen koppling till att kunskaper om hur intressebaserade annonser fungerar är en av orsakerna att en annonsblockering används. Slutsatsen är att respondenterna inte är intresserade av att betala medan de surfar och anser även att innehåll på internet ska vara gratis vilket stämmer överens med andra studier. Majoriteten har en negativ attityd till att stödja innehållsskaparnas intäkter på internet vilket stämmer överens med andra studier. Dessa faktorer bidrar till negativa attityder till Flattr Plus. Respondenterna menar även att de inte vet vilka som ligger bakom Flattr Plus och vill själva styra vilka innehållsskapare som får ta emot pengar. Detta är inte möjligt med Flattr Plus algoritm som bygger på en användares internetaktivitet. Vidare finns det behov av kunskap om hur intressebaserade annonser, annonsblockering och kakor fungerar, vilket även stämmer överens med andra studier.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Flattr Plus
innehållsskapare
attityder
annonser
annonsblockering
kunskaper
intressebaserade annonser
kakor
Handle http://hdl.handle.net/2043/22236 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics