Förskollärares bemötande av barns känslor

DSpace Repository

MUEP is closed for new items! Now we have DiVA: http://mau.diva-portal.org/

Förskollärares bemötande av barns känslor

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Åkerberg, Malin
dc.contributor.author Zälle, Liselott
dc.date.accessioned 2017-02-16T08:20:53Z
dc.date.available 2017-02-16T08:20:53Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22258
dc.description Ute på våra förskolor får omsorgen om barnen stå tillbaka alltmer, efter att förskolan fick en egen läroplan och bytte från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Detta har resulterat i att det istället är lärandet som betonas. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare bemöter barns känslor i förskolan. Vilka dilemman står förskollärarna inför och vilka möjligheter och hinder finns för barnen att uttrycka sina känslor? Noddings omsorgsetik har varit vår teoretiska utgångspunkt i vår studie, vilken sedan har legat som grund till vidare analys. Vi genomförde vår empiri genom en kvalitativ metod, där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer med hjälp av sex förskollärare på fyra olika förskolor. Resultatet visade att förskollärarna känner sig otillräckliga på grund av tidsbristen, då de vill kunna räcka till för varje enskilt barn, vilket medför att barnens olika känslor inte alltid blir uppmärksammade eller bekräftade. Barnen blir även avledda från framför allt känslor som upplevs obekväma för förskollärarna. en_US
dc.format.extent 35 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Barns känslor en_US
dc.subject dialog en_US
dc.subject bekräftelse en_US
dc.subject etisk omsorg en_US
dc.subject förebildlighet en_US
dc.subject naturlig omsorg en_US
dc.subject praktiska handlingar en_US
dc.title Förskollärares bemötande av barns känslor en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics