”… sen är det över” - En studie av elevers perspektiv på muntlighet i svenskämnet

DSpace Repository

”… sen är det över” - En studie av elevers perspektiv på muntlighet i svenskämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”… sen är det över” - En studie av elevers perspektiv på muntlighet i svenskämnet
Author Frienholt, Sofie ; Sturesson, Anna
Date 2017
Swedish abstract
Vårt syfte är att undersöka elevers perspektiv på muntlighet i svenskämnet. Vi utgår från Skolverkets kunskapskrav för årskurs 9 angående att samtala och diskutera, eftersom vi som blivande lärare har i uppdrag att skapa förutsättningar för våra elever att uppnå detta. Våra forskningsfrågor är: Hur ser elever på muntlighet och utveckling av muntlighet i svenskämnet? Hur talar elever om muntlighet i svenskämnet? Materialet omfattar sex olika informanter från två högstadieskolor och består av två samtal i fokusgrupper samt sex efterföljande enskilda intervjuer. Resultatet av elevernas syn på muntlighet i svenskämnet kan sammanfattas i följande tre huvudkategorier: helklassamtal, smågruppssamtal och förberett tal. Till dessa talsituationer förhåller de sig olika och upplever således olika typer av utveckling av muntlighet i svenskämnet. Vi ser också att eleverna gör metareflektioner kring muntlighet i svenskämnet men att de gör det på ett ostrukturerat vis och utan ämnesspecifika metabegrepp. En viktig slutsats är alltså att elevernas strategier för samtal och diskussion behöver utvecklas för att fler av eleverna ska vara muntligt aktiva i svenskämnet och således utveckla sin muntlighet. När det gäller metaspråk om muntlighet drar vi slutsatsen att metaspråk är en strategi som skulle kunna hjälpa eleverna att precisera sina metareflektioner kring muntlighet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject dialog
flerstämmighet
helklassamtal
lyssnande
metaspråk
muntlighet
samtal
samtalspraktiker
smågruppssamtal
tal
Handle http://hdl.handle.net/2043/22269 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics