#regram - en netnografisk studie av de svenska klädkedjorna Gina Tricots, H&Ms och KappAhls konton på Instagram

DSpace Repository

MUEP is closed for new items! Now we have DiVA: http://mau.diva-portal.org/

#regram - en netnografisk studie av de svenska klädkedjorna Gina Tricots, H&Ms och KappAhls konton på Instagram

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansson, Jasmine
dc.date.accessioned 2017-02-17T09:33:53Z
dc.date.available 2017-02-17T09:33:53Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22270
dc.description Sociala medier tillsammans med Instagram tar mer och mer plats i dagens samhälle och företag ställer sig ständigt frågan hur de bör marknadsföra sig där. Denna studie undersöker den uppkommande strategin regram, vilket innebär en återupprepning av en redan publicerad bild på Instagram. Denna studie baseras på de tre svenska klädkedjorna Gina Tricot, H&M och KappAhl samt dess användande av regrams via Instagram. Genom netnografisk forskningsmetod analyseras hur 56 regrams reaktioner påverkas utifrån innehåll, tillgänglighet och ursprungliga skapare. Utifrån detta är syftet att se vilka bild- och textkompositioner utifrån utvalda kategorier som bidrar till flest positiva och flest negativa reaktioner under den 17 veckor långa studieperioden. Resultatet visar att flest positiva reaktioner genereras av bild-kompositionen porträttbild. Detta medan flest negativa reaktioner framkommer från varierade bildkompositioner, där streetstyle-bilder sticker ut något. Ett textinnehåll av marknadsföring är vanligt använt och har bidragit till såväl flest positiva reaktioner som flest negativa. I studien presenteras att såväl innehåll som tillgänglighet och ursprungliga skapare påverkar reaktionerna för klädkedjornas regrams. Detta på både positiva och negativa sätt. Syftet är att bidra till en ökad förståelse för det sociala mediet Instagram, samt se hur marknadsförare kan dra nytta av strategin regram. Studien kan i slutändan på grund av diverse begränsningar inte ge några generella slutsatser för vilka kompositioner som bidrar till vilka reaktioner. en_US
dc.description.abstract This study is based on the three Swedish clothing lines Gina Tricot, H&M and KappAhl and their use of regrams through Instagram. Through a netnographic research this study examines how the interaction of 56 regrams gets affected by content, presence and the original creators. Based on this, the aim is to see the most positive and most negative reactions that emerge from what compositions of picture and text. The 17 long period of studying the regrams shows that the composition portrait generates most positive interactions. This while the most negative reactions emerges from a variation where streetstyle images stand out a bit. A text content of marketing is commonly used and has contributed to the most positive and negative reactions. The study presents that as well as contents such as presence and original creators affects the reactions of the clothing lines regrams. In both positive and negative ways. The aim is to contribute to a better understanding of the social media Instagram and see how marketers of clothing lines can benefit from the studied strategy. The study is in the end not able to give any general conclusions, because of various restrictions. en_US
dc.format.extent 76 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject Instagram en_US
dc.subject Regram en_US
dc.subject Sociala medier en_US
dc.subject Marknadsföring en_US
dc.subject Netnografi en_US
dc.subject Reaktioner en_US
dc.subject Innehåll en_US
dc.subject Tillgänglighet en_US
dc.subject Ambassadörer en_US
dc.subject Svenska klädkedjor en_US
dc.subject Gina Tricot en_US
dc.subject H&M en_US
dc.subject KappAhl en_US
dc.title #regram - en netnografisk studie av de svenska klädkedjorna Gina Tricots, H&Ms och KappAhls konton på Instagram en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Produktionsledare - Media
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics