"Män glider räkmacka" - en studie om synen på kön och dess betydelse i den kvinnodominerade offentliga sektorn

DSpace Repository

"Män glider räkmacka" - en studie om synen på kön och dess betydelse i den kvinnodominerade offentliga sektorn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Män glider räkmacka" - en studie om synen på kön och dess betydelse i den kvinnodominerade offentliga sektorn
Author Lilja, Ebba ; Grönvall, Maria
Date 2017
English abstract
This paper consists of a qualitative study conducted within the public sector. The study investigates how women managers are perceived in the public sector. We have done this in order to highlight the importance of today’s unisex organizational leadership theories. With the help of a deductive approach, work theories and research questions emerged from the empirical data, which is based on eight semi-structured interviews. Through our study, we have concluded that the public sector is dominated by women due to tradition and beliefs about gender and the impact of labor organizations today. Furthermore, we have been able to see the problems surrounding the work of organizations in the terms of equality and diversity, and the effects this has on the grounds that they are female-dominated industries. The study has also shown the importance of relational leadership.
Swedish abstract
Denna uppsats utgörs av en kvalitativ studie utförd inom den offentliga sektorn. Studien syftar till att studera hur det talas om kvinnor i chefsposition inom ramen för den offentliga sektorn. Detta har vi gjort för att synliggöra betydelsen av dagens könsneutrala organisations- och ledarskapsteorier. Med hjälp av en deduktiv ansats och baklängesarbete har teorier och frågeställningar trätt fram ur empirin, som är grundad på åtta semistrukturerade intervjuer. Genom vår studie har vi kommit fram till att den offentliga sektorns kvinnodominans baseras på tradition och föreställningar om kön och påverkar arbetsorganisationer idag. Vidare har vi kunnat se en problematik kring organisationernas arbete vad gäller jämställdhet och mångfald och vilka effekter detta får på grund av att de är kvinnodominerade. Studien har även visat vikten av relationellt ledarskap.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Den offentliga sektorn
Relationellt ledarskap
Kommunikation
Empati
Jämställdhet
Mångfald
Handle http://hdl.handle.net/2043/22276 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics