Hur upplever gymnasieelever formativ bedömning med IKT?

DSpace Repository

Hur upplever gymnasieelever formativ bedömning med IKT?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur upplever gymnasieelever formativ bedömning med IKT?
Author Du Rietz, Christopher
Date 2017
Swedish abstract
Formativ bedömning genom informations och kommunikationsteknik (IKT) kan vara ett kraftfullt verktyg i läraryrket som sparar tid och gynnar elevernas lärande. Men hur eleverna upplever metoden är ej undersökt. Studiens syfte är att undersöka hur eleverna upplever formativ bedömning genom IKT inom genetikområdet. Metoden som använts är en kvalitativ metod i form av intervjuer i fokusgrupper med elever som läser biologi 1 på gymnasiet. Resultatet från fokusgrupperna analyserades genom en innehållsanalys. Resultatet visar flera teman kopplade till frågeställningen. Eleverna upplever att den formativa bedömningen genom IKT påverkar deras förståelse för genetiken genom att den synliggör befintlig kunskap, ger feedback att ta sig vidare inom området samt möjlighet att testa sin kunskap. Eleverna uttrycker att metoden påverkar deras förståelse av den egna lärandeprocessen genom att synliggöra den befintliga lärandeprocessen samt synliggöra nästa steg men eleverna uttrycker inget djup kring frågeställningen. Slutligen menar eleverna att det är en skillnad mellan formativ bedömning genom IKT och lärarledd formativ bedömning i djupet på den formativa bedömningen, möjligheterna att tillgodose den formativa bedömningen och relationen till läraren. Sammanfattningsvis visar resultatet att eleverna tycker att metoden hjälper dem förstå genetikområdet men är inte överens om hur djup den bör vara. Eleverna reflekterar inte särskilt mycket kring sin lärandeprocess och hur den påverkas av metoden. De upplever en stor skillnad mellan formativ bedömning genom lärare eller IKT men den är högst individuell.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject formativ bedömning
IKT
elevperspektiv
genetik
Handle http://hdl.handle.net/2043/22279 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics