Tankar kring barn med utvecklingsstörda föräldrar – utifrån lärares, socialsekreterares och kuratorers perspektiv

DSpace Repository

Tankar kring barn med utvecklingsstörda föräldrar – utifrån lärares, socialsekreterares och kuratorers perspektiv

Details

Files for download
Icon
2006
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tankar kring barn med utvecklingsstörda föräldrar – utifrån lärares, socialsekreterares och kuratorers perspektiv
Author Hansson, Maria ; Larsson, Malin
Date 2006-03-16
English abstract
Arbetets art: C – uppsats i Barndoms – och ungdomsvetenskap Sidantal: 49 Titel: Tankar kring barn med utvecklingsstörda föräldrar – utifrån lärares, socialsekreterares och kuratorers perspektiv Författare: Maria Hansson & Malin Larsson Handledare: Ann- Sofi Råstam Datum: 2005-12-15 Bakgrund: Det förekommer idag att några få elever i förskola/skola har utvecklingsstörda eller svagt begåvade föräldrar. Vi ville uppmärksamma detta, eftersom det är viktigt att få kunskap om hur man som pedagog bemöter de föräldrar som har en utvecklingsstörning och de barn, som har utvecklingsstörda föräldrar. Hur är det egentligen att vara barn och växa upp med en utvecklingsstörd förälder? Syfte: Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur det kan vara att ha utvecklingsstörd förälder/föräldrar. Hur hanterar dessa föräldrar sitt föräldraskap och hur påverkas deras barn? Hur bemöts föräldrarna och deras barn ute i verksamheten? Metod: Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. De personer som vi intervjuat är följande: två lärare, en förälder, två kuratorer och en socialsekreterare. Resultat: Samtliga personer i vår studie, förutom den utvecklingsstörda föräldern, betonade att föräldrar med utvecklingsstörning har svårigheter i vissa situationer, som att stimulera sitt barn intellektuellt, men att man emotionellt har förmågan att vara en god förälder. Detta dock under förutsättning att föräldrarna får mycket stöd från omgivningen och att de får hjälp från anhöriga eller myndigheter. En lärare i vår studie påpekade även att barnet/barnen oftast är i behov av stödfamiljer för att få uppleva och se annat än enbart sin egen omvärld och för att få en egen uppfattning om sin situation. Diskussion: Det är viktigt att veta att de föräldrar som har en utvecklingsstörning älskar sina barn och att de verkligen försöker göra allt för dem, efter sin förmåga. Vi frågar oss dock om detta räcker. Kommunikationen med lärare, socialsekreterare och kuratorer kan ibland vara problemfylld. Nyckelord: Föräldrar, barn, utvecklingsstörning, pedagog, skola, föräldraskap
Swedish abstract
Arbetets art: C – uppsats i Barndoms – och ungdomsvetenskap Sidantal: 49 Titel: Tankar kring barn med utvecklingsstörda föräldrar – utifrån lärares, socialsekreterares och kuratorers perspektiv Författare: Maria Hansson & Malin Larsson Handledare: Ann- Sofi Råstam Datum: 2005-12-15 Bakgrund: Det förekommer idag att några få elever i förskola/skola har utvecklingsstörda eller svagt begåvade föräldrar. Vi ville uppmärksamma detta, eftersom det är viktigt att få kunskap om hur man som pedagog bemöter de föräldrar som har en utvecklingsstörning och de barn, som har utvecklingsstörda föräldrar. Hur är det egentligen att vara barn och växa upp med en utvecklingsstörd förälder? Syfte: Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur det kan vara att ha utvecklingsstörd förälder/föräldrar. Hur hanterar dessa föräldrar sitt föräldraskap och hur påverkas deras barn? Hur bemöts föräldrarna och deras barn ute i verksamheten? Metod: Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. De personer som vi intervjuat är följande: två lärare, en förälder, två kuratorer och en socialsekreterare. Resultat: Samtliga personer i vår studie, förutom den utvecklingsstörda föräldern, betonade att föräldrar med utvecklingsstörning har svårigheter i vissa situationer, som att stimulera sitt barn intellektuellt, men att man emotionellt har förmågan att vara en god förälder. Detta dock under förutsättning att föräldrarna får mycket stöd från omgivningen och att de får hjälp från anhöriga eller myndigheter. En lärare i vår studie påpekade även att barnet/barnen oftast är i behov av stödfamiljer för att få uppleva och se annat än enbart sin egen omvärld och för att få en egen uppfattning om sin situation. Diskussion: Det är viktigt att veta att de föräldrar som har en utvecklingsstörning älskar sina barn och att de verkligen försöker göra allt för dem, efter sin förmåga. Vi frågar oss dock om detta räcker. Kommunikationen med lärare, socialsekreterare och kuratorer kan ibland vara problemfylld. Nyckelord: Föräldrar, barn, utvecklingsstörning, pedagog, skola, föräldraskap
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Föräldrar
barn
utvecklingsstörning
pedagog
skola
föräldraskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/2228 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics