Formativ bedömning i fysikundervisning på gymnasiet - ett sätt att främja lärandet i fysik

DSpace Repository

Formativ bedömning i fysikundervisning på gymnasiet - ett sätt att främja lärandet i fysik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Formativ bedömning i fysikundervisning på gymnasiet - ett sätt att främja lärandet i fysik
Author Andersson Georgiadou, Elisavet
Date 2017
Swedish abstract
Genomförda undersökningar av olika forskare och inom olika undervisningsområden visar att formativ bedömning förbättrar elevers inlärning och förståelse. Den svenska läroplanen från 2011 (Skolverket 2011a) ger tydliga rekommendationer om att formativ bedömning ska inkluderas i undervisningen. Skolan bör ge eleverna möjligheter att utveckla förmågor som främjar lärandet, som t.ex. att kunna diskutera och reflektera över sitt lärande. Litteraturstudien i detta examensarbete inkluderar information om vad formativ bedömning innebär och förslag på hur man kan arbeta utifrån ett sådant arbetssätt i fysikundervisning. Uppsatsen presenterar allt som kan uppnås med formativ bedömning men med speciellt fokus på fysikundervisning. Mitt syfte med detta arbete är att denna uppsats ska kunna fungera som ett verktyg för mig som fysiklärare. Min studie visar att de mest användbara komponenterna inom formativ bedömning i fysik är tydliggörande av målen, återkoppling (feedback) samt skapande av förmåga till själv- och kamratbedömning. Samtidigt, en kombination av olika formativa arbetssätt visar sig också fungera effektivt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject formativ bedömning
fysikundervisningfeedback
kombinerade formativa arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/22286 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics