Applikation = Motivation? En kvalitativ studie om huruvida mobilapplikationen Läs upp kan användas för att skapa läsmotivation hos barn i årskurs två till fem.

DSpace Repository

Applikation = Motivation? En kvalitativ studie om huruvida mobilapplikationen Läs upp kan användas för att skapa läsmotivation hos barn i årskurs två till fem.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Applikation = Motivation? En kvalitativ studie om huruvida mobilapplikationen Läs upp kan användas för att skapa läsmotivation hos barn i årskurs två till fem.
Author Andersson, Sandra
Date 2017
English abstract
Application equals motivation? This essay considers the subject of reading motivation in a media technological context. The aim is to provide insight into whether the mobile application Läs upp can, or cannot, be used to motivate children in grades two to five to read. For this purpose, a longitudinal study was performed in which six children used the application for three weeks. Empirical data was gathered through qualitative interviews with the children, and their respective parent, on two occasions; after one and three weeks of use. To explore the children's initial approach towards reading, an initial baseline survey was conducted. The result shows, in summary; that different aspects of motivation are different in strength in different individuals. Therefore, Läs upp has different effects on (and mixed opportunity to effect) the individual child. The application's approach implies external aspects, it can however also promote intrinsic reading motivation. The application may potentially strengthen or undermine the child's self-perceived ability, which may affect their reading motivation. The narrow title selection limits children's possibility to choose reading materials, which can have a negative effect on their perceived autonomy and reading motivation.
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar ämnet läsmotivation i en medieteknologisk kontext. Syftet är att bidra till kunskap kring huruvida mobilapplikationen Läs upp kan, eller inte kan, användas för att motivera barn i årskurs två till fem att läsa. Utifrån detta ändamål har en longitudinell studie genomförts i vilken sex barn använt applikationen under tre veckor. Empirisk data samlades sedan genom kvalitativa intervjuer med barnen, och deras respektive förälder, vid två tillfällen; efter en, samt efter tre veckors användning. För att utforska barnens initiala inställning till läsning genomfördes en baslinjeenkät innan försöket inleddes. Resultatet visar sammanfattningsvis; att olika aspekter av motivation är olika starka inom olika individer, och att applikationen därför har olika påverkan (samt varierad möjlighet till påverkan) på enskilda barn. Att applikationens tillvägagångssätt implicerar yttre aspekter för att motivera till läsning men Läs upp kan även ses främja inre läsmotivation. Att tillvägagångssättet har potential att både stärka och underminera barns upplevda självförmåga vilket kan påverka deras läsmotivation. Samt att applikationens limiterade urval boktitlar begränsar barnens möjlighet att välja läsmaterial vilket kan ha negativ effekt på deras upplevda autonomi och läsmotivation.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Mobilapplikation
App
Läs upp
Barn
Läsning
Motivation
Inre motivation
Yttre motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/22299 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics