Laborativ geometri vid areaberäkning - ett komplement till matematikboken

DSpace Repository

Laborativ geometri vid areaberäkning - ett komplement till matematikboken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Laborativ geometri vid areaberäkning - ett komplement till matematikboken
Author Carlsson, Pierre ; Ivarsson, Henrik
Date 2006
Swedish abstract
Arbetets syfte var att undersöka hur vi som lärare kan använda oss av laborativa uppgifter när eleverna arbetar med areabegreppet inom matematikens geometriområde. Intervjuer med sex elever och observationer av 36 elever valdes från två klasser i årskurs sju. Resultatet visade att många elever ansåg att det var positivt om man kunde variera undervisningen genom att både använda sig av laborativa uppgifter och arbeta i läroboken samt att vissa elever även fick ökad förståelse för areabegreppet när de fick arbeta laborativt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject area
förståelse
geometri
grundskola
laborativ
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2230 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics