Facebook as News Medium: A Qualitative Study on Reliability in Social Media

DSpace Repository

Facebook as News Medium: A Qualitative Study on Reliability in Social Media

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Facebook as News Medium: A Qualitative Study on Reliability in Social Media
Author Robertsson, Filip
Date 2017
English abstract
Social media is becoming a more and more important news medium for young adults. This development has lead media researchers to question whether social media is as capable of educating and informing these young adults as the legacy media did the generations before them. Some argue that social media, with its ability to filter the news feed, might place users in a filter bubble lacking any challenging views. Others argue that social media encourages a diverse news and information feed. What's clear is that the role of the journalist as gatekeeper has diminished, and that anyone is now able to voice their opinions to a big audience. This study investigates how young adults sift through their Facebook feed, how they define reliability in news media, and how they assess their social news feed based on this. The study consists of qualitative interviews and an observational experiment where the respondents scrolled through a fictive Facebook feed. The results show that the assessment made is often very quick and deliberate, and that few news posts live up their definition of reliable, namely objective and transparent. Although Facebook is a common news source, few consider it to be a good and reliable one.
Swedish abstract
Sociala medier blir en allt viktigare nyhetskanal för unga vuxna. Denna utveckling har gjort att medieforskare ifrågasätter huruvida sociala medier är kapabla att utbilda och informera på samma sätt som de fysiska formaten gjort med tidigare generationer. Vissa har funnit att möjligheten att filtrera nyhetsflödet innebär en risk att användaren försätter sig i en filterbubbla där endast åsikter och tankar som stämmer överens med deras egna kommer igenom. Andra menar istället att sociala medier ger ett rikare utbud med större variation. Klart står att journalistens roll som grindvakt för vad som publiceras blir mindre viktig och att vem som helst numera kan yttra sina åsikter och potentiellt nå ut till en stor massa med dessa. Denna studie undersöker och ger insikter om hur unga vuxna sållar i sitt Facebookflöde, hur de definierar tillförlitlighet i nyhetsmedia och hur de utifrån detta avgör vad som är tillförlitligt och inte i sitt flöde. Studien består av kvalitativa intervjuer och ett observationsexperiment där respondenterna får scrolla igenom ett fiktivt Facebookflöde. Resultaten visar att bedömningen som görs ofta är medveten och går mycket snabbt, samt att det är få inlägg som anses leva upp till deras definition av tillförlitliga. Även om Facebook visar sig vara en vanlig nyhetskälla är det få av respondenterna som anser den vara bra och tillförlitlig.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject social media
news media
news consumption
reliability
filter bubble
Handle http://hdl.handle.net/2043/22300 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics