"MEN JAG ÄR VUXEN!" En kvalitativ studie om hur bilderböcker i olika tider gestaltar maktrelationen mellan barn och vuxna

DSpace Repository

"MEN JAG ÄR VUXEN!" En kvalitativ studie om hur bilderböcker i olika tider gestaltar maktrelationen mellan barn och vuxna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "MEN JAG ÄR VUXEN!" En kvalitativ studie om hur bilderböcker i olika tider gestaltar maktrelationen mellan barn och vuxna
Author Andersen, Lena ; Sjöstedt, Janet
Date 2017
Swedish abstract
I denna studie har vi undersökt hur maktrelationer gestaltas i bilderböcker. Vårt syfte är att titta på hur bilderböcker ur ett historiskt perspektiv gestaltar maktrelationer mellan barn och vuxna och hur relationerna har förändrats över tid. Vi har studerat bilderböcker från tre olika tidsperioder med kvalitativ text- och bildanalys som metod. Det teoretiska perspektiv vi har utgått ifrån är makt och teorin om det kompetenta barnet. Centralt i vårt teoretiska tänkande är att makt ses som en aktivitet i ständig utövning och förhandling mellan människor. Studiens resultat visar att maktrelationer mellan barn och vuxna i bilderböcker har förändrats över tid. Barn tas på större allvar och tillåts ha mer makt i de nyare bilderböckerna. De vuxnas roll i bilderböckerna har förändrats från att ha framställts som en förebild för barn, till att nästan bli osynliga, och därefter bli mer jämlika i sitt förhållningssätt och i vissa fall även till att bete sig oansvarigt mot barn. Vi hoppas att vårt arbete bidrar till att pedagoger i förskolan blir mer medvetna i sina val av bilderböcker samt reflekterar kring maktrelationer i böckerna eftersom äldre bilderböcker ger en annan slags pedagogisk utmaning än den nyare litteraturen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barnsyn
Bilderbok
Kompetent
Historiskt perspektiv
Maktrelationer
Text- och bildanalys
Vuxen- barnrelationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/22305 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics