Att gestalta det tredimensionella: Ett praktiskt prövande i mötet mellan Bild och Geografi

DSpace Repository

Att gestalta det tredimensionella: Ett praktiskt prövande i mötet mellan Bild och Geografi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att gestalta det tredimensionella: Ett praktiskt prövande i mötet mellan Bild och Geografi
Author Oinonen, Isabella ; Paulin Lindbergh, Jenny
Date 2017
Swedish abstract
Grunden till det här arbetet är att vi upplevde en avsaknad av forskning inom ämnesövergripande arbete mellan skolämnena Bild och Geografi. Genom att belysa gemensamma punkter mellan ämnena i form av begrepp kring tredimensionalitet och prövande genom gestaltning har avsaknaden undersökts. Vi har för arbetet frågat oss ”Hur kan olika uppfattningar av tredimensionalitet, som används inom Bild- respektive Geografi-ämnet, gestaltas vid avbildning av en plats?” samt ”Hur kan praktiskt prövande av en plats genom gestaltande arbete bidra till vidgad kunskap inom Bild och Geografi?” och kommit fram till att båda ämnena använder sig av tredimensionellt arbete men endast Bildämnet har en nyanserad begreppsapparatur. En annan slutsats var också att vissa uppfattningar som kan fås av platsbaserat lärande inte kan återskapas i en gestaltning, exempelvis färg och temperatur. Metoder för vår undersökning har varit perceptuell etnografi, en variant av visuell etnografi, vilken inkluderar fler intryck än enbart visuella. Därtill har också en gestaltning gjorts för att praktiskt pröva tredimensionalitet med platsen Lilla torg i Malmö som undersökningsobjekt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bild
Arts
Geografi
Geography
Kinestetik
Kinesthetic
Perception
Rumsuppfattning
Spatial
Taktil
Tactile
Utbildning
Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/22308 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics