En lärare - Påverkad av förändringar i den svenska gymnasieskolan?

DSpace Repository

En lärare - Påverkad av förändringar i den svenska gymnasieskolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En lärare - Påverkad av förändringar i den svenska gymnasieskolan?
Author Runvik, Linda
Date 2006
English abstract
The purpose of this essay is to examine how the changes in the Swedish gymnasium since the the beginning of the 1970-thies have affected the professional life of one common teacher. The questions at issue are; Which changes have occured in the Swedish gymnaisum since the beginning of the 1970-thies? How has these changes affected the professional life of one common teacher? I have used both an oral source and and written sources in order to attain my pourpouse and answer my questions. The chapter concerning theories regarding the subject of this essay contains an investigation performed by the Arbetslivsinstitut, Nära gränssen, and concepts such as oral history and life history. The Changes in the Swedish gymnasium serves as background material. The chapter named Conclusions contains a discussion concerning what makes and influences the work of a teacher. It is obvious that the interaction between the authorothies and theachers and between teacher and students is of great significance.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska gymnasieskolans förändringar sedan början av 1970-talet har påverkat en enskild lärares yrkesliv. Frågeställningarna lyder som följer; Vilka förändringar har skett i den svenska gymnasieskolan sedan början av 1970-talet? Hur har dessa förändringar påverkat en enskild lärares yrkesliv? För att uppnå mitt syfte och besvara mina frågeställningar har jag använt mig av en muntlig källa och av flera skriftliga källor. Mitt teorikapitel innefattar tre avsnitt; undersökningen Nära gränsen, gjord av Arbetslivsinstitutet, samt begreppen oral history och livshistoria. Förändringarna i den svenska gymnasieskolan sedan 1970-talet fungerar som en bakgrundsteckning. Kapitlet Slutsatser består i mångt och mycket av en diskussion kring vad som skapar och påverkar en lärares arbete. Tydligt är att samspelet mellan myndigheter och lärare samt mellan lärare och elever är av stor betydelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Muntlig historia
Livshistoria
Oral history
Life history
Handle http://hdl.handle.net/2043/2231 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics