Förskolepedagogers syn- och arbetssätt gällande små barns språkutveckling

DSpace Repository

Förskolepedagogers syn- och arbetssätt gällande små barns språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förskolepedagogers syn- och arbetssätt gällande små barns språkutveckling
Author tahiri, samire
Date 2017
Swedish abstract
Samire Tahiri (2017). Förskolepedagogers syn- och arbetssätt gällande små barns språkutveckling Under flera omgångar har jag uppmärksammat pedagoger som bara pratar med de barnen som är lite äldre och som redan kan det verbala språket för att då underlättar det situationen för pedagogerna. Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskap om vad språkutveckling innebär för pedagogerna och hur de arbetar för att främja barns språk. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: Vad innebär språkutveckling hos små barn för pedagogerna? Och hur arbetar pedagogerna för att stärka de små barnens språkutveckling? Genom att använda mig av den ryske psykologen Vygotskijs och den amerikanske psykiatern Sterns teori om små barns samspel, kommunikation och utveckling har jag analyserat den empiriska informationen jag har samlat in. Undersökningen är gjord på fem olika förskolor där jag intervjuade sex olika pedagoger. Som jag sedan analyserat utifrån mina frågeställningar. I undersökningen har jag kommit fram till att vikten till små barns språkutveckling handlar mycket om den engagerande pedagogen. Pedagogens närvaro i barnens olika aktiviteter samt kommunikationen och samspelet dem emellan är viktig. Nyckelord: Arbetssätt, kommunikation, samspel, språkutveckling
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/22346 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics