Vad hände sedan? En kvalitativ studie om hur några förskolor inkluderar modersmålet i sitt arbetssätt utifrån Malmö stads språkpolicy

DSpace Repository

Vad hände sedan? En kvalitativ studie om hur några förskolor inkluderar modersmålet i sitt arbetssätt utifrån Malmö stads språkpolicy

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad hände sedan? En kvalitativ studie om hur några förskolor inkluderar modersmålet i sitt arbetssätt utifrån Malmö stads språkpolicy
Author Larsson, Jenny ; Nilsson, Nathalie
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att få en ökad kunskap för hur pedagoger förhåller sig till Malmö stads språkpolicy, samt hur modersmålet inkluderas i arbetssättet. Vi har Vygotskijs sociokulturella perspektivet som vår teoretiska utgångspunkt. Barns lärande utgörs av interaktion i samband med miljön. För att samla in det empiriska materialet har vi intervjuat fem förskollärare, en förste förskollärare och en biträdande förskolechef. Intervjuerna utfördes på förskolor i ett mångkulturellt område i Malmö. Studiens resultat visade att modersmålet nu är inkluderat i arbetssättet, men att materialet är av betydelse för att lyfta fram minoritetsspråken. Material som främst används är ipad och litteratur. Pedagogernas språkliga kompetenser är likaså av betydelse för inkluderingen. Studien visade även att pedagogernas syn påverkar hur klimatet blir på förskolan. Studiens slutsats är, att i det stora hela är modersmålen nu mera inkluderade i verksamheten och därmed även barnen. Det har öppnat upp intresse och möjligheter för ökat samarbete med vårdnadshavare när det gäller deras språk och etnicitet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
förskola
inkludering
modersmål
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/22347 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics