Ämnesplaner i matematik - En jämförande innehållsanalys för Sverige, Finland och Singapore

DSpace Repository

Ämnesplaner i matematik - En jämförande innehållsanalys för Sverige, Finland och Singapore

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ämnesplaner i matematik - En jämförande innehållsanalys för Sverige, Finland och Singapore
Author Engdahl, Karin
Date 2017
Swedish abstract
Detta arbete syftar till att studera progressionen inom matematikämnet i Sverige och hur den förhåller sig i ett internationellt perspektiv. Progressionen undersöks genom en analys av valda delar av ämnesplanerna i matematik. Närmare bestämt studeras när ett urval av innehållsrelaterade komponenter introduceras enligt ämnesplanerna. En jämförelse görs mellan ämnesplanerna i Sverige och dem i Finland och Singapore. Vidare korreleras resultaten av jämförelsen med respektive länders resultat i några utvalda PISA- och TIMSS-undersökningar. För en majoritet av det studerade innehållet i ämnesplanerna kan konstateras att introduktion av innehållsrelaterade komponenter sker senare i Sverige än i Finland och Singapore. Särskilt framträdande är detta resultat för de innehållsrelaterade komponenter som kan betraktas som avancerade. I de valda internationella undersökningarna har Singapore och Finland ett medelresultat som är högre än Sveriges, vilket var en parameter i urvalet av länder. Det tycks alltså finnas stöd för en teori om korrelation mellan tidig introduktion av innehåll enligt ämnesplan och högt medelresultat i internationella undersökningar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject Internationella studier
Kursplan
Ämnesplan
Läroplan
Matematik
PISA
TIMSS
Handle http://hdl.handle.net/2043/22348 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics