Lean - är det så vi kallar det?

DSpace Repository

Lean - är det så vi kallar det?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lean - är det så vi kallar det?
Author König, Tanja
Date 2017
English abstract
All companies have waste and process steps that do not add value to the final product. to secure its place in the market it is important to work with this because it reduces production costs. Lean is a strategy that focus on the effective of the flow insted of effective of the resource. In this essay two printing industry has been analyse that has implementing some parts of the Lean strategy to increase the work flow. The idea has been to examine how Lean as a strategy works in the printing industry and if they way they are working is similar to the literature. The studied basis from qualitative methods and interview has been the main way to selected empiricism. None of the invested printing industry hade implementing Lean as a constant strategy, just some parts of the Lean strategy had been implementing in the work flow. The main course had been to work with continues improvements and to prevent bottleneck in the flow. There was no support from the directorship so Lean could not be implementing as a strategy in the company.
Swedish abstract
Alla företag har avfall och steg i processen som inte tillför värde till slutprodukten. För att säkra sin plats på marknaden gäller det att arbeta med detta eftersom det minskar produktionskostnaderna. Lean är en verksamhetsstrategi som fokuserar på flödeseffektivitet framför resurseffektivitet, den fokuserar på att minska avfallet och icke värdegivande steg. I denna studie undersöks två tryckerier som implementerat delar av Lean i sina flöden för att optimeras dessa. Det med syftet att undersöka hur det fungerar med Lean inom tryckbranschen och hur deras arbetssätt stämmer överens med den litteraturen som finns. Studie utgår från kvalitativa metoder med intervju som insamling av empiri. Ingen av de undersökta tryckerierna hade implementerat Lean som en genomgående verksamhetsstrategi utan endast implementerat delar av dem i sina produktionsflödeflöden. De hade främst lagt fokus på ständiga förbättringar och förebyggande av flaskhalsar. Det saknades stöd från ledningen vilket gjorde att Lean inte kunde implementeras i sin helhet på företagen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Lean
Verksamhetsstrategi
Handle http://hdl.handle.net/2043/22349 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics