Flickors och pojkars skillnader i lösningsmetoder vid matematiska problem

DSpace Repository

Flickors och pojkars skillnader i lösningsmetoder vid matematiska problem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flickors och pojkars skillnader i lösningsmetoder vid matematiska problem
Author Dahlberg, Liselotte ; Nyman, Cecilia
Date 2006
English abstract
Girls and boys have different assumptions in mathematic teaching. We treat girls and boys different, just because they are girls and boys. Research show that there are differences in strategies when girls and boys solve mathematical problems. We want to look into these differences and discuss the reasons to the differences. Some selected pupils got a test with mathematical problems, which they solved. We also did a opinion poll with the pupils. Results are shown in this work.
Swedish abstract
Flickor och pojkar har olika förutsättningar i matematikundervisningen. Vi behandlar flickor och pojkar olika bara för att de är flickor och pojkar. Forskningen visar att vid problemlösning finns det skillnader gällande hur flickor och pojkar går tillväga för att lösa problem. Syftet är att undersöka dessa skillnader och varför de finns. Utvalda elever har fått matematiska problem som de ska lösa. De har även fått svara på en enkät, som bl a visar deras självuppfattning i matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject flickor
pojkar
lösningsmetod
matematiska problem
genus
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2235 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics